Categories

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Renyi entropy in quantum engines

has been published in Physical Review B,
Phys. Rev. B 91, 104303 – Published 18 March 2015.
It has been submitted in August last year, the preprint is available here here.

We evaluate Renyi entropy flows from generic quantum heat engines (QHE) to a weakly-coupled probe environment kept in thermal equilibrium. We show that the flows are determined not only by heat flow but also by a quantum coherent flow that can be separately measured in experiment apart from the heat flow measurement. The same pertains to Shanon entropy flow. This appeals for a revision of the concept of entropy flows in quantum nonequlibrium thermodynamics.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2011 TU Delft